Individueel zorgplan

Wat doen uw huisarts en de praktijkverpleegkundige voor u?
Samen met de praktijkverpleegkundige wordt gekeken waar hulp ingezet zou moeten worden. De huisarts heeft overleg met de praktijkverpleegkundige, de wijkverpleegkundige, en de zorgverleners die bij u zijn betrokken zoals de fysiotherapeut, de ergotherapeut, de maatschappelijk werker de diëtiste enzovoort. Uiteraard wordt hulp ingezet waar u het nodig en zinnig vindt.

 • In kaart brengen van uw situatie 
  Om uw huidige situatie in beeld te krijgen zal de praktijkverpleegkundige u een bezoek brengen. Dit zal een half uur tot een uur duren. Er worden vragen gesteld op gebied van uw woonsituatie; woont u alleen of samen, heeft u hulp van familie of vrienden en over uw gezondheid en medicatie gebruik. Samen met de huisarts en in overleg met u wordt daarna bekeken wat er nodig is om u te ondersteunen.

 • Uw begeleiding
  Uw praktijkverpleegkundige zal u met regelmaat controleren. Tijdens het consult zal de praktijkverpleegkundige nagaan hoe het met u, uw klachten en beperkingen in het dagelijks leven gaat. Ook zal de praktijkverpleegkundige uw medicatiegebruik bespreken. Verder besteedt de praktijkverpleegkundige aandacht aan uw situatie en de mogelijkheden om deze te verbeteren.

 • Bewaken van uw medicijngebruik
  De huisarts wil graag in de gaten houden welke medicijnen u gebruikt. Voor de meeste medicijnen schrijft de huisarts zelf het recept uit. Maar sommige medicijnen kunt u zonder recept bij de apotheek of in de drogist kopen. Het kan ook zo zijn dat u op controle bij een specialist of meerdere specialisten in het ziekenhuis komt en dat u daar nieuwe of andere medicijnen krijgt. De huisarts en praktijkverpleegkundige bekijkt ieder jaar, samen met de apotheker uw medicijngebruik. Waar het kan zullen medicijnen verminderd worden, soms zal het nodig zijn dat er een medicijn bij komt, met als doel uw conditie zo goed als mogelijk te houden.

 • Jaarlijkse griepprik
  Voor iedereen van 60 jaar en ouder kan griep ernstige gevolgen hebben. Als u tot deze groep behoort, krijgt u daarom het advies om de griepprik te halen. U ontvangt dan elk jaar een uitnodiging voor de jaarlijkse griepprik. De griepprik biedt niet altijd bescherming tegen griep. Wel is aangetoond dat het de kans op griep kleiner maakt. De griepprik kan gezondheidsschade voorkomen of beperken. Als u na de griepprik toch griep krijgt zal mogelijk: de griep milder verlopen; de kans op complicaties, zoals een longontsteking, kleiner zijn en zal de kans kleiner zijn dat de aandoening die u al heeft, door de griep verergert.

 • Diëtiste
  Als u in korte tijd te veel gewicht verliest of u hebt overgewicht kunt u door de huisartsenpraktijk worden doorverwezen naar de diëtiste voor voedingsadviezen. Samen met u wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn.

 • Fysiotherapie
  Mensen die ouder worden en de beweeglijkheid van het lichaam zien afnemen kunnen ondersteuning krijgen van een fysiotherapeut. De patiënten ontvangen oefentherapie, gericht op het verminderen van klachten bij hun dagelijkse bewegen en het voorkomen van achteruitgang.

 • Specialist
  Soms is het nodig voor de huisarts om overleg te hebben met een specialist. Op elk gewenst moment kan de huisarts advies inwinnen. Zo kunt u zo lang mogelijk bij de huisartsenpraktijk blijven zonder dat u doorgestuurd hoeft te worden naar de specialist.

 • Geestelijke gezondheidszorg
  Psychische problemen, cognitieve stoornissen en gedragsproblemen hebben een negatief effect op uw levenskwaliteit en gezondheid. Hulp bij het omgaan met psychische en sociale problemen is via een doorverwijzing van de huisarts beschikbaar bij maatschappelijk werk, psycholoog of psychiater.

 • Veiligheid in huis, huisaanpassingen en voorzieningen
  Er zijn ontzettend veel mogelijkheden om uw mobiliteit en zelfredzaamheid in en buitenshuis te ondersteunen. Denk aan het gebruik van een scootmobiel, rollator, vervoerspas, maar ook een verbeterde toegankelijkheid door het inzetten van liften en huisautomatisering. Uw huisarts en praktijkverpleegkundige kan adviseren over de mogelijkheden en u doorverwijzen naar de juiste instanties.

 • Praktische begeleiding
  En in sommige ingewikkeldere situaties kan het nodig zijn dat er begeleiding komt van een case-manager, die u en uw familie ondersteund en begeleidt met het afstemmen van uw zorgverlening.

Individueel zorgplan
Hierboven staat beschreven wat u zelf kunt doen of wat uw huisarts en/of praktijkverpleegkundige voor u doen. Dit wordt met u besproken en door uw huisarts en/of praktijkverpleegkundige vastgelegd in het individueel zorgplan. In een individueel zorgplan staat alles over uw behandeling bij ouderenzorg. Zoals bijvoorbeeld welke klachten u heeft, wat u zelf kunt doen, hoe u het beste met uw klachten en beperkingen kunt omgaan. Ook wordt in het individueel zorgplan vastgelegd welke zorgverleners zijn betrokken bij uw behandeling en wat zij precies doen.
Als u nog andere aandoeningen heeft, zoals bijvoorbeeld suikerziekte of COPD, dan staat dit ook in uw individueel zorgplan. Het zorgplan is individueel. Dat betekent dat het zorgplan is afgestemd op uw gezondheidssituatie, wensen en behoeften.

Waarom wordt een individueel zorgplan opgesteld?
Samen met uw huisarts en praktijkverpleegkundige of andere zorgverlener wordt u betrokken bij de behandeling en leert u hoe u kan omgaan met uw beperkingen. De behandeldoelen stelt u samen op waardoor u meer grip krijgt op uw ziekte en gezondheid. U leer zo goed mogelijk om te gaan met uw klachten en beperkingen. Dat helpt u om een zo goed mogelijk leven te kunnen leiden.

Meer informatie over uw behandeling
Neem voor meer informatie over uw persoonlijke behandeling contact op met uw huisarts of uw praktijkverpleegkundige.