Onderzoeken voor Astma en COPD

Spirometrie (meten van de longfunctie)
Uw huisarts heeft u aangeraden om een longfunctietest bij de praktijkverpleegkundige te laten doen. Onderstaande informatiefolder is bedoeld om u alvast iets te laten weten over voorbereiding, de tijd die een longfunctie nodig heeft en wat de meting kan laten zien.
Informatiefolder Spirometrie (pdf)