Onderzoeken bij hartproblemen, hoge bloeddruk en vaatproblemen

Als de huisarts verder onderzoek wil laten doen naar aanleiding van uw klachten, heeft hij u hierover al geïnformeerd. Hieronder vindt u informatie over enkele specifieke onderzoeken.

 • Voorkómen hart- en vaatziekten
  De huisarts heeft met u besproken of er ook bloedonderzoek gedaan wordt. Tijdens het spreekuur (bij assistente, praktijkverpleegkundige of huisarts) worden aanvullende vragen gesteld en enkele metingen verricht. Daarna kunnen we u een goed advies geven om het risico op hart- en vaatziekten te verkleinen.

 • ECG (hartfilmpje)

 • Eventrecoder: registratie voor ritmestoornissen
 • 24-uurs ambulante bloeddrukmeting
  Hiervoor kunt op verzoek van de huisarts een afspraak maken bij de assistente. 

 • Uitlenen van bloeddrukmeters voor thuismeting

 • Enkel-arm index 
  Hiervoor kunt u op verzoek van de huisarts een afspraak maken bij de assistente.