CVRM

Wat zijn hart- & vaatziekten?
Hartaanval, beroerte, etalagebenen, hartritmestoornissen. Dit zijn een aantal ziekten van het hart- en de bloedvaten. Vaak ontstaan er problemen op het moment dat de bloedvaten vernauwd zijn door verkalking van bloedvaten.
Een hartaanval ontstaat op het moment dat een klein stolsel in de kransslagader een verstopping veroorzaakt.
Een beroerte ontstaat, doordat een stolsel zich vastzet in een vernauwd bloedvat in het hoofd.
Etalagebenen zijn het resultaat van een vernauwing van de bloedvaten in de benen waardoor pijn ontstaat, omdat de bloeddoorstroming niet goed is.
Daarnaast komen hartritmestoornissen voor, waarbij het hart moeite heeft om het juiste ritme te behouden. Zie ook onderstaand filmpje voor meer informatie.

Hoe ontstaan hart- & vaatziekten?
De belangrijkste oorzaken van hart- & vaatziekten zijn een ongezonde leefstijl, andere gezondheidsproblemen en een erfelijke aanleg. Een ongezonde leefstijl met name roken is een belangrijke oorzaak voor het krijgen van hart- en vaatzieken. Daarnaast spelen ook ongezond eten, overgewicht, te weinig bewegen en overmatig alcoholgebruik een rol. Deze factoren kunt u zelf beïnvloeden en uw huisarts en of de praktijkverpleegkundigen kan u daarbij helpen.
Andere gezondheidsproblemen zoals diabetes, reuma, verminderde nierwerking, hoge bloeddruk en een verhoogd cholostorolgehalte geven ook een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Een goede behandeling en ondersteuning van de huisartsenpraktijk kan het risico op hart- en vaatziekten verkleinen.
De erfelijke aanleg voor het krijgen van hart- en vaatziekten kunt u niet veranderen. Een aanwijzing voor erfelijke aanleg is bijvoorbeeld dat uw vader, moeder, broer of zus vóór hun 65e jaar hart- & vaatziekten hebben gekregen. Ook een Hindoestaanse/Surinaamse afkomst kan hiervoor een aanwijzing zijn. Als u eerder hart- en vaatklachten heeft gehad, is de kans ook groter dat u deze klachten weer krijgt

Veelvoorkomende klachten bij hart- en vaatziekten
Hart- en vaatziekten zijn ziektes die niet meer overgaan en die langzaam erger worden. Daarom is het belangrijk dat u bij klachten uw huisarts bezoekt. Klachten die kunnen wijzen op hart- en vaatziekten zijn: pijn, druk, zwaar of benauwd gevoel op de borst bij inspanning of bij overgang naar kou, onverklaarde moeheid, opgezette benen door vocht, verlamming, moeheid en pijn in kuiten bij lopen. Na de juiste vaststelling van de oorzaak en ziekte, goede behandeling, medicatie, goede uitleg en begeleiding is verlichting van uw klachten mogelijk en achteruitgang van uw gezondheidssituatie te voorkomen.

Uw behandeling

Wat kunt u zelf doen?
In de behandeling van hart-en vaatziekten speelt u zelf een belangrijke rol. Samen met uw huisarts en praktijkverpleegkundige bepaalt u welke haalbare doelen u wilt behalen en hoe u dat wilt bereiken.

 • Stoppen met roken
  Roken is zeer slecht voor uw bloedvaten en vermindert de aanvoer van zuurstof naar de hartspier. Door niet te roken kunt u de kans op hart- en vaatziekten sterk verminderen. Dat stoppen met roken moeilijk is weet iedereen, daarom kan de huisartsenpraktijk u een stoppen met roken begeleiding aanbieden door de praktijkverpleegkundige. Het is natuurlijk wel belangrijk dat u zelf gemotiveerd bent om hiermee aan de slag te gaan. Bent u hier nog niet aan toe bespreek dit dan ook in de praktijk.

 • Meer bewegen
  Belangrijk is dat u blijft bewegen om uw conditie niet verder achteruit te laten gaan. Soms gaat dit bij een verder gevorderd stadium niet op eigen kracht. U wordt dan door de huisartsenpraktijk aangeraden om een beweegprogramma te volgen bij de fysiotherapeut.

 • Het volgen van een dieet
  Het is belangrijk om gezond te eten, om overgewicht te vermijden en uw alcoholgebruik te matigen. Het helpt om de bloeddruk laag te houden en ook voor een goed cholesterolgehalte in het bloed is dit belangrijk. U kunt door de huisartsenpraktijk worden doorverwezen naar de diëtiste voor voedingsadviezen. Samen met u wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn.

 • Stress vermijden
  Welke vorm van ontspanning je kiest is ook strikt persoonlijk. Sport en yoga kan voor sommigen een fijne afdoende uitlaatklep zijn in het geval het regelmatig beoefend wordt. Door actief met een hobby aan de slag te gaan, zijn er minder mogelijkheden om aan een stresssituatie te denken. Door zo min mogelijk afhankelijk van anderen te zijn en niet weg te lopen voor problemen en ze zo snel als mogelijk op te lossen is het mogelijk om onnodige stress situaties te voorkomen.

 • Medicatietrouw
  Gebruik medicijnen altijd strikt volgens het voorschrift op het etiket en/of in de bijsluiter van de verpakking. Een pillendoos of wekker instellen op bijvoorbeeld een telefoon kan daarbij helpen. Neem contact op met de huisarts of apotheker als u twijfelt aan de juistheid van de dosering of als u niet meer zeker weet hoe u de medicijnen moet gebruiken. Raadpleeg eerst uw huisarts of apotheker als u de dosering van uw medicijn(en) wilt verlagen.

Wat doen uw huisarts en de praktijkverpleegkundige voor u?

 • Start individueel zorgplan De centrale zorgverlener is de praktijkverpleegkundige. In nauwe samenwerking met de huisarts verzorgt hij/zij de uitleg, stelt samen met u een persoonlijk zorgplan op en ondersteunt u bij de dingen die u zelf kunt doen. Het individueel zorgplan hart- en vaatziekten is als het ware een 'werkboek', dat u kunt gebruiken om de kans op hart- en vaatziekten te verkleinen. In dit zorgplan kunt u bijhouden hoe het gaat met uw medicijnen, meetwaarden en doelen die u wilt bereiken.

 • De controles
  Uw praktijkverpleegkundige zal u met regelmaat controleren. Tijdens het consult gaat de praktijkverpleegkundige na hoe u met uw ziekte, uw klachten en eventuele beperkingen in het dagelijks leven om gaat. Ook zal de praktijkverpleegkundige uw medicatiegebruik bespreken, uw bloeddruk meten en uitslagen van het laboratorium bespreken. Verder besteedt de praktijkverpleegkundige aandacht aan uw leefstijl, zoals uw voeding, bewegen en roken met behulp van uw persoonlijk zorgplan.

 • Diëtiste
  Als u vragen heeft over gezond eten en wat daarvoor nodig is, kunt u een doorverwijzing naar een diëtiste vragen voor ondersteuning bij deze voedingsadviezen. Samen met u wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn.

 • Specialist
  Soms is het nodig voor de huisarts om overleg te hebben met een specialist. Op elk gewenst moment kan de huisarts advies inwinnen bij de cardioloog, internist of vaatchirurg. Zo kunt u zo lang mogelijk bij de huisartsenpraktijk blijven zonder dat u doorgestuurd hoeft te worden naar de specialist.

 • Meer informatie over uw behandeling
  Neem voor meer informatie over uw persoonlijke behandeling contact op met uw huisarts of uw praktijkverpleegkundige.

Meer informatie over CVRM

Op www.thuisarts.nl vindt u meer informatie over de hart- en vaatziekten:

- Risicofactoren hart- en vaatziekten
- Angina Pectoris
- Hartinfarct/hartaanval
- Beroerte/CVA
- Etalagebenen/Claudicatio Intermittens
- Hartfalen
- Atriumfibrilleren