Ouderenzorg

Wat is ouderenzorg?
Dit is zorg aan ouderen, van wie de meeste vroeg of laat met ingewikkelde gezondheidsproblemen te maken krijgen. Het gaat dan vaak om meerdere ziekten en stoornissen op lichamelijk, geestelijk en/of sociaal gebied waardoor zelfstandig functioneren en de kwaliteit van het leven negatief beïnvloed wordt.

Hoe ontstaat de behoefte aan ouderenzorg?
Oudere mensen zijn niet perse zieke mensen. Maar de hoge leeftijd maakt wel kwetsbaar. Kwetsbaarheid is eigenlijk een wankel evenwicht. Als er één ding fout gaat kunnen de gevolgen groot zijn op meerdere terreinen. De huisarts vindt het heel belangrijk om uw situatie goed en tijdig in kaart te brengen en met u te bespreken. Zo kunnen problemen vroeg herkend worden en kan de huisarts u helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven.

Veel voorkomende klachten
Ouderdom komt vaak met gebreken. Dit kunnen kleine gebreken zijn, maar ook een opeenstapeling van kleine gebreken of tekorten kan vervelend zijn, dit maakt kwetsbaar. Het gaat bijvoorbeeld over vermindering van uw beweegmogelijkheden door handicaps of om ondervoeding. Of over geheugenverlies, psychische problemen, het wegvallen van dierbaren, eenzaamheid en klachten die bij veel ouderen voorkomen, zoals duizeligheid, slecht zien en horen waardoor de kans op ongelukjes in huis toeneemt. Dit kan tot kwetsbaarheid leiden.

Uw behandeling
Wat kunt u zelf doen in samenwerking met de mensen om u heen?
Wat is er nodig om u zo lang en zo veilig mogelijk zelfstandig te laten wonen.

 • Blijf in contact met mensen
  Sociale contacten met familie, buren en vrienden zijn ontzettend belangrijk. De meeste hulp wordt door deze groep gegeven bij de persoonlijke verzorging of hulp in de huishouding. Maar ook bij het boodschappen doen, meegaan naar een ziekenhuis of dokter. Daarnaast is het fijn om regelmatig goed en gezellig contact te hebben met de mensen in uw omgeving.

 • Blijven bewegen
  Belangrijk is dat u blijft bewegen om uw conditie niet verder achteruit te laten gaan. Beweeg elke dag 30 minuten intensief. Soms gaat dit niet alleen op eigen kracht. U wordt dan door de huisartsenpraktijk aangeraden om een beweegprogramma te volgen bij de fysiotherapeut.

 • Opletten met wat u eet en drinkt
  Gevarieerd, niet te veel of te weinig eten is belangrijk. Daarnaast is het belangrijk dat u voldoende vocht tot u neemt. Als u vragen hebt over gezond eten en wat daarvoor nodig is, kunt u een doorverwijzing naar een diëtiste vragen voor de ondersteuning bij deze voedingsadviezen. Samen met u wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn.

 • Geestelijke gezondheid
  Bepaalde ziekten, evenals het verlies van de levenspartner en vereenzaming, kunnen bij ouderen het risico op depressie verhogen. Ook ouderen die lang in een verzorgingstehuis verblijven hebben een verhoogd risico op depressie. Daarnaast kunnen zingevingsproblemen, minder sociale contacten en sociale steun en eenzaamheid problemen op leveren. Maak dit bespreekbaar in uw omgeving en neem in het geval dat u geen oplossing ziet contact op met de huisarts of praktijkverpleegkundige.

 • Veiligheid in huis, huisaanpassingen en voorzieningen
  Soms zijn kleine aanpassingen in huis gewenst voor het vergroten van uw comfort en veiligheid. Zoals het weghalen van een losliggend kleed, het aanbrengen van extra verlichting of een beugel op het toilet die het u gemakkelijker maakt om op te staan.

Wat doen uw huisarts en de praktijkverpleegkundige voor u?
Samen met de praktijkverpleegkundige wordt gekeken waar hulp ingezet zou moeten worden. De huisarts heeft overleg met de praktijkverpleegkundige, de wijkverpleegkundige, en de zorgverleners die bij u zijn betrokken zoals de fysiotherapeut, de ergotherapeut, de maatschappelijk werker de diëtiste enzovoort. Uiteraard wordt hulp ingezet waar u het nodig en zinnig vindt.
Meer informatie leest u op de pagina Individueel zorgplan

Vragenlijst Ouderenzorg
Wij hebben als doel u zo lang mogelijk op een veilige en verantwoorde manier in uw vertrouwde omgeving te kunnen laten wonen. Wij willen u ondersteunen en hopen daarmee vroegtijdige verhuizing en/of ziekenhuisopnames te kunnen uitstellen of voorkomen. De GFI-vragenlijst Oudrenzorg is voor ons een hulpmiddel om de groep ouderen op te sporen die extra ondersteuning zou kunnen gebruiken. 
Meer informatie over de GFI-vragenlijst 

Meer informatie over Ouderenzorg op thuiszorg.nl  
Ik wil nadenken en praten over mijn levenseinde 
Ik wil de wensen voor mijn levenseinde vastleggen   
Ik wil nadenken over reanimatie    
Ik word niet meer beter    
Ik heb niet lang meer te leven (terminale fase)  
Mijn naaste heeft niet lang meer te leven  
Ik wil meer weten over palliatieve sedatie  
Ik denk aan euthanasie