Kwaliteitskeurmerk

NHG-keurmerkNHG_keurmerk1
De kwaliteit van de te leveren zorg vinden de huisartsen Mulder en Waalkes erg belangrijk. Door de medewerkers van de praktijk wordt er veel aandacht besteed aan bij- en nascholing. Deze inspanning heeft er onlangs toe geleid dat de huisartsenpraktijk Mulder en Waalkes het NHG-NPA keurmerk in ontvangst heeft mogen nemen. Het NHG ontwikkelde samen met de Radboud Universiteit Nijmegen een systeem voor praktijkaccreditering. Wanneer een praktijk het accrediteringstraject met succes heeft doorlopen, krijgt het een NHG-NPA keurmerk. Dit laat zien dat in de huisartsenpraktijk systematisch en continu wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering. Met aandacht voor organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en het oordeel van de patiënt.

Gezondheidsplein Marturia
De huisartsenpraktijk is onderdeel van Gezondheidsplein Marturia in Assen. Marturia bevat onder meer vijf huisartsenpraktijken, fysiotherapie en een apotheek. Door deze opzet is er een snelle communicatie en een adequate verwijzing van de patiënt mogelijk.

Door Cliënten Bekeken
In september 2011 heeft de Rijksuniversiteit Groningen een onderzoek verricht naar de ervaringen van patiënten van Huisartsenpraktijk Mulder en Waalkes. Via onderstaande link leest u een samenvatting van de belangrijkste resultaten uit de rapportage.
Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk