Inschrijven patiënten

Vrijwel dagelijks worden we gebeld of we nog nieuwe patiënten inschrijven. Het geografisch zorggebied van Huisartsenpraktijk Mulder en Waalkes bestaat uit Assen.

Hierbij is wel de eis dat de huisarts binnen de tijdsnorm (maximaal 15 minuten) beschikbaar is voor consultatie en/of hulpverlening op de locatie waar de patiënt aanwezig is. Wij nemen alleen nieuwe patiënten aan woonachtig binnen dit zorggebied. Bevindt u zich buiten het zorggebied of verhuist u naar buiten het zorggebied, dan zal de praktijk u verwijzen naar een praktijk die uw locatie wel binnen zijn zorggebied heeft.

Indien u reeds bent ingeschreven bij een huisarts in Assen en wilt veranderen van huisarts, kan dit uitsluitend na een kennismakingsgesprek.

Indien u na toestemming zich kunt laten inschrijven in onze praktijk verzoeken we u om de volgende zaken te regelen.

  1. Opzeggen als patient bij uw vorige huisarts
  2. Het medisch dossier bij uw vorige huisarts opvragen en ofwel afgeven aan de praktijk, ofwel laten opsturen aan de praktijk.
  3. Uw verzekering melden dat u van huisarts bent veranderd.

U kunt zich inschrijven via het inschrijfformulier