Praktijkondersteuning

Wat is praktijkondersteuning?
Praktijkondersteuning heeft als doel om het werk van de huisarts te ontlasten en de zorg voor de patiënten te verbeteren.

Wie zijn de praktijkondersteuners van Huisartsenpraktijk Mulder en Waalkes?
In onze praktijk zijn er drie vormen van praktijkondersteuning:

 • Praktijkondersteuning somatiek (begeleiding en preventie bij chronische ziekten) 
  Marianne Scheven en Elles Lunenborg-Baas zijn praktijkondersteuner-somatiek, een verpleegkundige met een post HBO opleiding. Ze zijn BIG geregistreerd, werken in opdracht en onder supervisie van de huisartsen. Zij hebben een specifieke taak voor bepaalde patiëntengroepen. Zo zorgen zij voor een betere kwaliteit van de zorg voor die patiënten en ontlasten zij de huisarts. Ze werken intensief samen met de huisarts, zodat de huisarts goed op de hoogte blijft van de ingestelde behandeling.

  Zorg voor chronisch zieken
  De praktijkverpleegkundigen hebben de zorg voor de chronisch zieken. Marianne Scheven en Elles Lunenborg-Baas begeleiden de patiënten met aandoeningen als astma, copd (longemfyseem/ chronische bronchitis), Hart- en vaatziekten, hartfalen en diabetes mellitus (suikerziekte) en wondzorg. Tevens begeleiden ze de pati­ënten die willen stoppen met roken. Ze geven onder meer voorlichting geven over de ziekte, begeleiden bij medicatiegebruik, veranderingen in de leefstijl en voeren controle onderzoeken uit.

  Ze werken op de tweede verdieping.

 • Praktijkondersteuning GGZ (biedt zorg op het gebied van de geestelijke gezondheid)
  Deze praktijkondersteuner Ellen Moorman is Sociaal Psychiatrisch verpleegkundige . Zij ondersteunt de huisarts bij het verlenen van zorg aan patiënten met psychische of psychosociale klachten. U kunt hierbij denken aan spanningen, stress, somberheid of angstklachten. Maar ook aan problemen die samenhangen met opvoeding, relatie of werk. Zij kan u adviseren welke hulp het beste aansluit op uw situatie of begeleidt u zelf. Ook zij rapporteert aan uw huisarts.
  Uiteraard worden uw gegevens strikt vertrouwelijk behandeld.
  Ellen werkt op de maandag en vrijdag.
  Wanneer uw huisarts een vermoeden heeft dat uw problemen van psychische aard zijn, zal hij of zij u verwijzen.
  Een behandeling bij de praktijkondersteuner valt onder de huisartsenzorg en wordt volledig vergoed door de basisverzekering. Er zijn voor u geen extra kosten aan verbonden.

 • Praktijkondersteuning Jeugd
  De POH-Jeugd ondersteunt de huisarts bij triage en vraagverheldering en voert kortdurende behandelingen uit. De patiënt hoeft daardoor eventueel niet te worden doorverwezen naar intensievere zorg. De laagdrempeligheid en toegankelijkheid is voor veel patiënten plezierig. De huisartsenpraktijk heeft voor veel ouders en jongeren een vertrouwensfunctie. De taken van de POH-Jeugd Marieke Huizinga, zijn: vraagverheldering en korte behandeling. Haar werkdag is de dinsdagmiddag en haar werkplek is op de 2e etage kamer 207.
  Kinderen en jongeren hebben recht op de meest passende zorg. Met het aanstellen van Praktijk Ondersteuners Huisartsen (POH) Jeugd en gezin zijn gemeente en huisartsen ervan overtuigd dat de zorg verbetert en completer wordt. De POH jeugd en gezin is een jeugdprofessional die vragen van ouders en jeugdigen kan beantwoorden en lichte ondersteuning kan geven.
  Veel kinderen, jongeren en ouders melden zich bij de huisarts met problemen rond opvoeden en opgroeien. Door de inzet van jeugdprofessionals als POH ontstaat er binnen de huisartsenpraktijk een directe lijn naar laagdrempelige ondersteuning en hulp bij dit soort problemen. De huisartsen en gemeenten verwachten dat hierdoor minder kinderen en jongeren bij de specialistische jeugdhulp terecht komen. Dit is in het belang van kinderen en jongeren. Vandaar dat gemeente en huisartsen de afspraak hebben gemaakt om alle huisartsenpraktijken te versterken met POH’s.
  Belangrijk is dat er korte lijnen zijn tussen POH’s Jeugd en alle anderen die met kinderen, jongeren en gezinnen werken. Het gaat daarbij onder andere om huisartsen, POH’s GGZ, GGD, onderwijs, Buurtteams van Vaart Welzijn en Jeugdteam van de gemeente. Samen met alle betrokkenen werkt de gemeente aan een aanpak om de contacten te versterken

Enkele praktische zaken rond de praktijkondersteuning
Ook de praktijkondersteuner wordt weer ondersteund door de doktersassistente. Het kan dus voorkomen, dat de praktijkondersteuner u een afspraak laat maken met de doktersassistente. U kunt ook zelf gesprekken met de praktijkondersteuner voorstellen. Via de assistente kunt u een afspraak maken voor een gesprek.
Huisartsenzorg wordt zo meer verdeeld over verschillende zorgverleners en wordt meer teamwerk.