Geografisch zorggebied

Het geografisch zorggebied van Huisartsenpraktijk Mulder en Waalkes bestaat uit Assen. Hierbij is wel de eis dat de huisarts binnen de tijdsnorm (maximaal 15 minuten) beschikbaar is voor consultatie en/of hulpverlening op de locatie waar de patiënt aanwezig is. Wij nemen alleen nieuwe patiënten aan woonachtig binnen dit zorggebied. Bevindt u zich buiten het zorggebied of verhuist u naar buiten het zorggebied, dan zal de praktijk u verwijzen naar een praktijk die uw locatie wel binnen zijn zorggebied heeft.

Inschrijven