Uitschrijven

Uitschrijven uit de huisartsenpraktijk
Indien u naar een andere huisarts bent overgestapt dan sturen wij uw medisch dossier en dat van uw minderjarige kinderen op via een beveiligde internetverbinding (Zorgmail). Wij hebben daar wel uw schriftelijke toestemming voor nodig. Zou u hiervoor het uitschrijfformulier in willen vullen en aan ons doen toekomen? 

Doorgeven van overige wijzigingen, zoals verhuizing of wijziging telefoonnummer
Gaat u verhuizen binnen de wijk? Geef uw nieuwe adres dan aan ons door, zodat wij uw adresgegevens kunnen aanpassen. Wij stellen het op prijs als u ook andere wijzigingen die voor ons van belang zijn, bijvoorbeeld een nieuw (mobiel) telefoonnummer, een ander e-mailadres, tijdig aan ons doorgeeft. Dit kan telefonisch maar ook door het inzenden of afgeven van het uitschrijfformulier.