Vragenlijst ouderenzorg

Oost west, thuis best. Dat geldt vast ook voor u! De meeste ouderen willen graag zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Helaas komt ouderdom soms met gebreken, en in bepaalde gevallen zal dit zelfs leiden tot opname in het ziekenhuis of verhuizing naar een verpleeg- of verzorgingshuis.

Wij, als Huisartsenpraktijk Mulder en Waalkes, hebben als doel u zo lang mogelijk op een veilige en verantwoorde manier in uw vertrouwde omgeving te kunnen laten wonen. Wij willen u ondersteunen en hopen daarmee vroegtijdige verhuizing en/of ziekenhuisopnames te kunnen uitstellen of voorkomen.

Dit willen we bereiken door:

  • Het op tijd signaleren van problemen.
  • U regelmatig bezoeken indien bij u sprake lijkt van een kwetsbare situatie.
  • Het samen met u zoeken naar oplossingen voor problemen.
  • Het zorg dragen voor een goede overdracht naar het ziekenhuis bij eventuele ziekenhuisopnames.
  • Het zorg dragen voor een goede begeleiding na ontslag uit het ziekenhuis.
  • De juiste gegevens van u en u mantelzorger(s) en/of hulpverleners in uw dossier te hebben vermeld.

Bovenstaande gaat natuurlijk altijd in overleg met u.

Onderaan deze pagina is een link naar een online vragenlijst toegevoegd. De vragenlijst is voor ons een hulpmiddel om de groep ouderen op te sporen die extra ondersteuning zou kunnen gebruiken. Wij verzoeken u om deze vragenlijst online in te vullen en te verzenden. U ontvangt automatisch per mail een kopie van uw ingezonden formulier.

Indien we naar aanleiding van de vragenlijst het idee hebben dat er bij u sprake is van kwetsbaarheid wordt u door ons gebeld. Zo niet, dan zult u over een jaar opnieuw benaderd worden.

Heeft u vragen? Of hebt u moeite met het invullen van de vragenlijst? U kunt contact opnemen met Marianne Scheven, aanwezig op maandag, woensdag en donderdag. Zij is te bereiken via het nummer van het huisartsenpraktijk: 0592-398210 of het contactformulier van deze website.

Groninger Frailty Indicator (GFI) vragenlijst