Nieuws

vorige 10 nieuwsberichten

Nieuwe artsen per 1 januari 2019


Op maandag 31 december 2018 had dr. Heijne zijn laatste werkdag.Vanaf nu kan hij genieten van zijn welverdiende pensioen. Vanaf vandaag kunt u kennismaken met twee nieuwe collega's in de praktijk, namelijk W. Kroese en M. van Putten.
Lees verder »

Keuzetabel bij diabetes type 2


Soms blijft de bloedsuiker te hoog als u tabletten metformine en gliclazide slikt. Dan bespreekt u met uw huisarts de mogelijkheden. Een keuzetabel kan hierbij helpen.
Lees verder »

Samenwerking met andere eerstelijnszorgverleners in Assen


De overheid, gemeente en zorgverzekeraars verwachten steeds meer van de eerstelijnsgezondheidszorg. Zij willen dat de zorg wijkgericht en dicht bij de mensen wordt ingericht en zij sturen sterk aan op multidisciplinaire samenwerking. Voor het oplossen van wijkgerichte gezondheidszorgproblemen wordt ook samengewerkt met wijkverpleegkundigen en Vaartwelzijn van de gemeente Assen.
Lees verder »

Klachtenregeling


Soms gaat er iets mis. Onze praktijk heeft een systeem voor het melden van klachten en incidenten. U kunt bij de assistente aangeven dat er iets mis is gegaan. Wij vinden het jammer wanneer er iets gebeurt, waar u niet tevreden over bent, maar hopen dat u dit kenbaar maakt. Hiervan kunnen we leren en er voor zorgen, dat het een volgende keer voorkomen wordt...
Lees verder »

volgende 10 nieuwsberichten